Välkommen till LahCon, ett administrativt komplement till företag, föreningar och privatpersoner. LahCon erbjuder mindre företag och privatpersoner hjälp med administrativa tjänster/assistans.

Exempel på tjänster mot företag:  bokföring, löneadministration, myndighetskontakt, projektledning/projektutformning, utreda och bestrida bedrägerier, m.m.

Tjänster mot privatpersoner kan vara myndighetskontakt, avtals formulering, utreda och bestrida bedrägerier/tvister, m.m.
Analytisk Strategi

Verktyget Analytisk Strategi har utvecklats av Lars Holstensson. ANALYTISK STRATEGI är ett vägledningsmaterial för arbetsplatsrelaterad verksamhets- och kompetensutveckling.

Materialet är en sammanfattning av de erfarenheter som inhämtades från ett tidigare informationsprojekt för ESF-rådet i Stockholm. Analytisk Strategi har använts som vägledning vid universitetsuppsatser framförallt informationen om balanserade styrkort.

Om

LahCon är ett enmansprojekt för administrativa tjänster. Mannen bakom projektet är Lars Holstensson. Han är pensionär och arbetar deltid. Han har mångårig erfarenhet av administration.
Har tidigare arbetat med elektronikutveckling som anställd och egen företagare. De senaste 20 åren
har han arbetat med administration, projektledning, näringslivsutveckling och marknadsföring. De administrativa tjänsterna har mest handlat om bokföring, lönehantering, anställnings/personal frågor samt övriga relevanta uppgifter i privata företag.